2024-02-29

Berättarkafé måndag 4 mars kl 14.00

Måndag den 4 mars kl 14 är det dags för nästa berättarkafé i Wessmanska huset. Tema? Ja, har du en idé som kom gärna med förslag.

Alla VÄLKOMNA till Södra vägen 7   ///

Inga kommentarer: