2022-01-18

Fortsatt inställda programpunker

 Bohusläns museum har meddelat att man ställer in alla akriviteter i bl a Hörsalen till och med den 13 februari. Vad gäller föreningens andra aktiviteter i Wessmanska så ställer vi fortsatt in dessa tills vidare. Vi återkommer här på hemsidan med information om när vi kan starta upp igen.  //