2022-01-10

Medlemsinformation nr 1 2022

MEDLEMSINFORMATION NR 1 2022 Går ut till medlemmarna i dagarna

Kära hembygdsvänner!

I höstas hävdes alla pandemirestriktioner och vi tycktes kunna andas ut. Men så strax före jul så slog pandemin till igen. I skrivande stund har Bohusläns museum restriktioner vad gäller Hörsalen där alla aktiviteter är inställda. På obestämd tid tycks det!

Det innebär förstås att våra berättaraftnar återigen är i fara och det första Öppet hus som vi hade tänkt att ha den 17 januari på Wessmanska ställs in.

Vi hade ju hoppats att resan till Bornholm skulle kunna bli av under våren men vi vill inte planera för den utan beslutat att skjuta upp den än en gång.

Årsskriften som brukar vara med i det första medlemsutskicket har inte kunnat färdigställas utan vi räknar med att den kommer i nästa medlemsutskick till sommaren.

På baksidan av detta blad hittar du emellertid vårens preliminära program. Men då allting är så osäkert hänvisar vi till vår hemsida www.uddevallahembygd.se där vi uppdaterar aktuell information.

Med detta utskick kommer dock som vanligt inbetalningskort för medlemskap i föreningen. 150 kr är medlemsavgiften och för familj är den 300 kr. Föreningens bankgiro är 5984-9059

Med vänlig hälsning 

STYRELSEN


PROGRAM FÖR UDDEVALLA HEMBYGDSFÖRENING JANUARI 2022 TILL AUGUSTI 2022.

Onsdagen den 26 januari kl. 18.30. Berättarafton på Bohusläns Museum. INSTÄLLT? 

Måndagen den 7 februari kl 14.00Öppet hus på Wessmanska. 

Torsdagen den 10 februari kl 18.30. Idrottshistorisk berättarafton på Bohusläns museum

Onsdagen den 23 februari kl 18.30 Berättarafton på Bohusläns Museum.

Måndagen den 7 mars kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska.

Onsdagen den 30 mars kl. 18.00. Årsmöte på Bohusläns Museum. (medlemmar)

Kl. 19.00 berättarafton för alla. 

Måndagen den 4 april kl. 18.30 Öppet hus på Wessmanska.

Onsdagen den 27 april kl. 18.30 Berättarafton på Bohusläns Museum.

Onsdagen den 18 maj kl. 18.30. Stadsvandring från Museet. Avgift 20 kr.

Måndagen den 6 juni. Traditionellt högtidlighållande av Nationaldagen på Gustafsberg under vår förenings fana, möt opp! 

Onsdagen 8 juni kl. 18.30. Stadsvandring från torget. Avgift 20 kr.

Onsdagen den 10 augusti kl.18.30  Stadsvandring från Museet. Avgift 20 kr.

Onsdagen den 24 augusti kl. 18.30. Stadsvandring från torget. Avgift 20 kr.  

Programmen annonseras veckan före här på  www.uddevallahembygd.se , på Facebook och Uddevallabloggen. 

OBSERVERA ATT PROGRAM SOM ÄR SAMARRANGEMANG MED BOHUSLÄNS MUSEUM (BERÄTTARAFTNAR) ÅTERFINNS  PÅ MUSEETS HEMSIDA www.bohuslansmuseum.se 

Väl mött vid våra träffar! 

S T Y R E L S E N