2021-10-08

Bohusläns museum ändrar sig

Jag har fått besked från Bohusläns museum att man ändrar sig och tar bort sina egna restriktioner om max 100 i publiken. Nu gäller 150 personer vilket innebär att vi kör våra berättaraftnar på vanligt sätt.

Nästa är den 27 oktober kl 18.30.  VÄLKOMNA!!  //
 

2021-09-30

Berättarcafé på Wessmanska 4 oktober kl 14.

Restriktionerna har släppts och vi tror ju att alla är vaccinerade så nu är det fritt fram till Öppet hus på måndag den 4 oktober kl 14. Temat för dagen är Berättarcafé som leds av Gunnar Klasson.

VÄLKOMNA!!!!
 

2021-09-20

Därför ställs berättarafton på Bohusläns museum in den 29 september

Den 29 september har vi en sedan länge aviserad berättarafton. Och gissa om vi blev glada då Regeringen och Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna till just den dagen. Nu skall det bli tillåtet med fullsatta lokaler och arenor vid kultur- och idrottsevenemang.

Men det gäller inte på Bohusläns museum. Vi har fått besked om att man fortsätter att begränsa publikantalet, nu till 100 personer. Ja, det är så att man häpnar. Vi brukar som bekant vara många fler på berättaraftnarna och nu skall vi behöva beställa biljetter i förväg. Dessutom är jag övertygad om att så gott som 100 procent av hembygdsföreningens medlemmar är dubbelvaccinerade.

Jag begärde en motivering till varför museet har denna inställning och får då bl a detta svaret:

Så hur tänker vi oss att Bohusläns museum ställer sig till detta? Vi väljer en avvaktande entusiasm. Visst känns det lovande, men inte helt betryggande med dessa frikostiga lättnader.

Maxantalet besökare i Hörsalen har utökats till 100 personer. Det innebär att vi fortfarande kan möblera så att det finns möjlighet till avstånd, om än inte i samma utsträckning som tidigare.

Bohusläns museums ledning överprövar således Regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut om att ta bort restriktionerna och tycker således att lättnaderna är för frikostiga. Man tar sig för pannan!

Jag sitter med i museistyrelsen och vill bara informera om att styrelsen har inte fattat detta beslut utan det är museichefens beslut.

Uddevalla hembygdsförening hade styrelsemöte ikväll och diskuterade hur vi skall förhålla oss till detta. Vi hade tre alternativ.

  • Att gå med på museets upplägg med den, som vi vet, irritation som skulle uppstå då inte alla får plats i lokalen (som är godkänd för 200 personer)
  • Att flytta till Folkets hus som inte har några begränsningar fr o m den 29 september. Dock skulle det kosta 3 900 kr.
  • Att ställa in berättarafton den 29 september och hoppas på att museet ändrar sig till nästa berättarafton.
En enig styrelse väljer således tyvärr att ställa in berättarafton den 29 september. Det är med sorg i hjärtat vi gör det för många, som haft det väldigt jobbigt under pandemin, har sett fram emot att det skall bli som vanligt igen.

Vi beslutade också att Öppet hus i Wessmanska huset skall arrangeras utan restriktioner, nästa gång den 4 oktober.  //

2021-09-18

Vandring på Norra kyrkogården söndag 19 september

 Välkomna till vandring på Norra kyrkogården söndag kl 15. Samling vid huvudingången.  //

2021-09-02

Det planerade Öppet hus på måndag den 6 september blir INSTÄLLT

    Tyvärr tvingas vi än en gång ställa in en programpunkt. Nu på måndag den 6 september var det planerat Öppet hus men vi jobbar för att vi skall kunna ha Öppet hus i Wessmanska huset i oktober i stället.  //

 

2021-08-08

PROGRAM AUGUSTI 2021 TILL JANUARI 2022

PROGRAM FÖR UDDEVALLA HEMBYGDSFÖRENING AUGUSTI 2021 TILL

JANUARI 2022.

Tisdagen den 24 augusti. Kl 18.30 Årsmöte i Societetshuset på Gustafsberg.

Onsdagen den 25 augusti kl 18.30.  Stadsvandring, start Kungstorget. Avgift 20 kr.

Lördagen den 28 augusti kl 10.00. Städ- och reparationsdag på Wessmanska, välkomna!

Måndagen den 6 september kl 18.30. Öppet hus på Wessmanska.

Söndagen den 19 september kl 15.00. Vandring på Norra kyrkogården. Samling innanför huvudentrén. Avgift 20 kr.

Onsdagen den 29 september kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.  OBS. För närvarande får det vara högst 50 personer i publiken. Därför måste du beställa gratisbiljetter i Bohusläns museums reception.

Måndagen den 4 oktober kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska

Onsdagen den 27 oktober kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.

Måndagen 1 november kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska.

Onsdagen den 24 november kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.

Måndagen den 13  dec.  kl 18.30. Luciakaffe på Wessmanska.


År 2022

Måndagen den 17 januari kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska.

Onsdagen den 26 januari kl 18.30. Berättarafton på Bohusläns museum.

Programmen annonseras även på vår hemsida www.uddevallahembygd.se och på föreningens facebooksida.

OBSERVERA ATT PROGRAM SOM ÄR SAMARRANGEMANG MED BOHUSLÄNS MUSEUM, SÅSOM BERÄTTARAFTON, ÅTERFINNS I BOHUSLÄNS MUSEUMS MÅNADSPROGRAM annonsering!

 Väl mött vid våra träffar!

 S T Y R E L S E N


2021-06-13

Stadsvandring onsdagen den 16 juni


Arkivbild.

Jag lägger in ytterligare en stadsvandring i stället för en som skulle ha ägt rum i maj.

Alltså stadsvandring den 16 juni kl 18.30. Start vid Bohusläns museum. Avgift 20 kr.

VÄLKOMNA!!!!  //