STYRELSEN


FÖRTECKNING ÖVER STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2017-2019


Ordf. Gunnar Klasson gunnar.klasson@gmail.com  070-735 64 88  

Vice ordf.                                Karin Frankenberg               Sunnanvindsvägen 8               

                                                  451 60 Uddevalla                  Tel 16515 (Mobil 070-310 70 91)Sekreterare                               Georg Myrström

             

Kassör                                      Lars Rhinebo                          Valhallavägen 34 B                         <          

                                                  451 52 Uddevalla                  Tel 18412  (Mobil 076-941 04 66)Ledamot                                  Janne Dahl                              Fritjof  Nansens väg 11, lgh 24                 

                                                  451 44 Uddevalla                  Tel 18318  (Mobil 070-636 38 41)Ledamot                                  Margareta Bodén                  Parkgatan 7

                                                  451 45 Uddevalla                  Tel 73927                         Ledamot                                  Bengt Johanson                     Zachaus gränd 9                                        

                                                                                         451 30 Uddevalla                            Tel 070-2025331Styrelsesuppl                           Claes-Göran Pettersson        Gustafsberg 367                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                  451 91 Uddevalla                  Tel 076-145 18 95                                                                   Styrelsesuppl                           Lennart Roos                         Linnégatan 7                                                                                          

                                                  451 52 Uddevalla                  Tel 33627   (Mobil 073-933 49 75)                                                                   Styrelsesuppl                           Wolfgang Röhricht               Hova 211                                          451 91 Uddevalla                                Tel 84200  (Mobil 070-330 78 78)

Revisor                                                                                         Revisor                                     Margaretha Berndtsson       Fredsgatan 8

                                                  451 52 Uddevalla                  Tel 30384

                            

Rev.suppl                                Vakant                          

                                                 

Rev.suppl                                Sven Alm                                 Sigelhultsvägen 20

                                                  451 34 Uddevalla                  Tel 16050

                            

Valberedning  (Sam.kall.)    Stefan Bergendahl                Vadstensberget 13 A      

                                                  571 79 Grundsund                Mobil 070-303 55 36                                                  Georg Myrström                    451 30 Uddevalla          

                                                  Zachaus gränd 7/1203          Tel 070-609 90 99


Inga kommentarer: