STYRELSEN


FÖRTECKNING ÖVER STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2017-2019


Ordf. Gunnar Klasson gunnar.klasson@gmail.com  070-915 45 25

Vice ordf.                                Karin Frankenberg               Sunnanvindsvägen 8               

                                                  451 60 Uddevalla                  Tel 16515 (Mobil 070-310 70 91)Sekreterare                               Georg Myrström                    Tel 070-609 90 99

             

Kassör                                      Lars Rhinebo                          Valhallavägen 34 B                         <          

                                                  451 52 Uddevalla                  Tel 18412  (Mobil 076-941 04 66)Ledamot                                  Janne Dahl                              Fritjof  Nansens väg 11, lgh 24                 

                                                  451 44 Uddevalla                  Tel 18318  (Mobil 070-636 38 41)Ledamot                                  Margareta Bodén                  Parkgatan 7

                                                  451 45 Uddevalla                  Tel 73927                         Ledamot                                  Bengt Johanson                     Zachaus gränd 9                                        

                                                                                         451 30 Uddevalla                            Tel 070-2025331Styrelsesuppl                           Claes-Göran Pettersson        Gustafsberg 367                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                  451 91 Uddevalla                  Tel 076-145 18 95                                                                   Styrelsesuppl                           Lennart Roos                         Linnégatan 7                                                                                          

                                                  451 52 Uddevalla                  Tel 33627   (Mobil 073-933 49 75)                                                                   Styrelsesuppl                           Wolfgang Röhricht               Hova 211                                          451 91 Uddevalla                                Tel 84200  (Mobil 070-330 78 78)

Revisor                                                                                         Revisor                                     Åke Hansson     Tel 070-675 22 60

                                                                             

Revisor                             Ann-Christine Rörqvist                    

                                                 

Rev.suppl                                Sven Alm     och Olle Noord
                            

Valberedning  (Sam.kall.)    Gert-Ove Uddgren                    Tel 0528-209 04

                                              Thomas Klingwall                    Tel 070-337 04 09

                                              Johhny Karlsson                        Tel 070-559 64 69
                                                 

Inga kommentarer: