2023-09-30

Berättarkafé måndag 2 oktober kl 14

Måndag den 3 oktober kl 14 blir det berättarkafé i Wessmanska huset, Södra vägen 7. Kaffeservering och berättande kring våra minnen på olika teman. Gunnar Klasson håller i trådarna.

ALLA VÄLKOMNA!!!   ///