2011-01-24

Sten Torgersons nya historik om Läroverket - Agnebergsgymnasiet

(Sten Torgerson bland några av sina elever. När han pensionerades skrev en lokaltidning att "Han gav flugan en hals".)

En alldeles nytryckt personligt skriven historik av rektor Sten Torgerson har nu givits ut.

Den heter Högre allmänna läroverket i Uddevalla - Agnebergsgymnasiet. Ett halvsekelperspektiv.

Skriftens layout ger en fingervisning om att den ingår i en serie skrifter om allehanda ämnen i Uddevallas historia. De flesta av dessa skrifter har givits ut av kulturnämnden i Uddevalla men det finns också andra utgivare.

Den här skriften ges ut av Vera och Sten Kristianssons fond. Fonden, som förvaltas av Uddevalla Hembygdsförening, bildades på Vera Kristianssons 90-årsdag 1987 och syftet är att de medel som flyter in skall bidra till att dokumentera Uddevallas historia.

Sten Torgerson skriver, försttås mycket personligt och initierat, om femtio år av gymnasiets historia.

Vill du köpa skriften kan du mejla till uddevalla.hembygdsforening@telia.com och beställa den så skickar vi den och ett inbetalningskort. Inklusive porto kostar den 50 kr.

Du kan också sätta in pengarna direkt på Uddevalla hembygdsförenings bankgiro 5984-9059. Glöm då inte att ange din adress. Kommer du till Wessmanska huset och vill köpa den är priset 40 kr. //