2023-08-15

Medlemsinformation nr 2 2023

 Det är just nu krångel med vårt medlemsutskick på grund av att Postnord slopat tjänsten Föreningsbrev. Föreningen får istället bli avtalskund och det tar några dagar att bli. Men här ligger medlemsinformationen för er som tittar in på vår hemsida.

       Uddevalla Hembygdsförening      

 

Södra Vägen 7                                                                                                                                    

451 40 Uddevalla                                                                        Bankgiro 5984-9059                        

E-post: uddevalla.hembygdsforening@telia.com                       Hemsida: www.uddevallahembygd.se

Telefon 070-915 45 25, ordföranden    ___________________________________________________________________________________

 MEDLEMSINFORMATION NR 2 2023

 Hej!

 Här kommer höstens medlemsinformation med programmet. Ett bekymmer vi har är att medlemsantalet minskar och vi måste försöka komma tillrätta med det. Det för ju med sig att ekonomin blir sämre. Årsmötet i våras beslutade därför att höja medlemsavgiften fr.o.m 2024 med 50 kr. Ny medlemsavgift blir således 200 kr. Vi höjer även avgiften för deltagande i stads- och kyrkogårdsvandringar etc till 50 kr. Har hittills varit 20 kr.

 Samtidigt har vi skrivit till Uddevalla kommun och vädjat att vi måtte slippa stå för det utvändiga underhållet av Wessmanska. Enligt hyresavtalet från 1988 så gäller att vi står för detta. När vi hade 650 medlemmar kunde vi bygga upp en husfond men nu är vi i ett annat läge med runt 300 medlemmar. Tidningen Bohusläningen skrev om det för en tid sedan. 

Vi har skrivit till Samhällsbyggnadsnämnden med kopia till Kultur- och fritidsnämnden. Det är Samhällsbyggnad som fakturerar oss för kvartalshyrorna, för närvarande mer än 85 000 kr/år. Samtidigt får vi ett lokalhyresbidrag som för 2023 är 80 000 kr. Kultur och fritid har aviserat att man ämnar skära ner på detta bidrag. Något verksamhetsbidrag har vi inte fått på många år. 

Lägg därtill att elkostnaderna har ökat dramatiskt.Vi kommer därför att söka elstöd som nu även kan göras av föreningar. Samtidigt måste vi inför kommande vinter vara noga med att stänga av värmen när lokalerna inte används.

 VÅR HEMSIDA

Vår hemsideadress är: www.uddevallahembygd.se, vilket även framgår av brevhuvudet ovan. Där finner Du höstens program m.m.

GÅVOR

Penninggåvor som föreningen erhållit sedan förra utgåvan, t.o.m. 31 maj 2023. Enligt en  del önskemål anges här endast givarna men inte gåvans storlek.

                                                                                                                                                                         Lions Uddevalla

Hans Nygren

Inger Mattsson

Raymond Andersson

Eva Svensson                    

Bill Ström

Kjell Nordengård

Karl Olsson Tiljander

Lars-Olof Hanssons sterbhus

Alexandra Wikholm

Nelly Ström

Leif Bohman

Rolf Dyresjö

Ingemar Magnusson

Essy Tunsköld

Ett varmt TACK för alla dessa generösa gåvor!

 

                                                                                                                                                                        PROGRAM FÖR UDDEVALLA HEMBYGDSFÖRENING AUGUSTI 2023 TILL

JANUARI 2024.

 Onsdagen den 9 augusti kl. 18.30. Stadsvandring, start vid Bohusläns museum. Avgift 50 kr.

 Onsdagen den 23 augusti kl 18.30.  Stadsvandring, start Kungstorget. Avgift 50 kr.

 Lördagen den 26 augusti kl 10.00. Städ- och reparationsdag på Wessmanska, välkomna!

 Måndagen den 4 september kl 18.30. Öppet hus på Wessmanska.

 Lördag den 23 september kl 11.00 – 16.00. Hembygds- och släktforskardag på Bohusläns museum.

 Onsdagen den 27 september kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.  

 Måndagen den 2 oktober kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska

 Onsdagen den 25 oktober kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.

 Måndagen 6 november kl 14.00 Öppet hus på Wessmanska.

 Onsdagen den 29 november kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.

 Måndagen den 11  dec.  kl 18.30. Luciakaffe på Wessmanska.

 År 2024

 Måndagen den 15 januari kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska.

 Onsdagen den 24 januari kl 18.30. Idrottshistorisk Berättarafton på Bohusläns museum.

 OBSERVERA ATT PROGRAM SOM ÄR SAMARRANGEMANG MED BOHUSLÄNS MUSEUM, SÅSOM BERÄTTARAFTON, ÅTERFINNS I BOHUSLÄNS MUSEUMS MÅNADSPROGRAM!  //

 

 

Väl mött vid våra träffar!

 

S T Y R E L S E N