PROGRAM

PROGRAM FÖR UDDEVALLA HEMBYGDSFÖRENING AUGUSTI 2019 TILL
JANUARI 2020.


Onsdagen den 14 augusti kl. 18.30. Stadsvandring, start vid Bohusläns museum. Avgift 20 kr.

Lördagen den 24 augusti kl 10.00. Städ- och reparationsdag på Wessmanska, välkomna!

Onsdagen den 28 augusti kl 18.30.  Stadsvandring, start Kungstorget. Avgift 20 kr.

Måndagen den 2 september kl 18.30. Öppet hus på Wessmanska.

Söndagen den 8 september kl 15.00. Vandring på Östra kyrkogården. Samarrangemang med Uddevalla kyrkogårdsförvaltning. Samling innanför huvudentrén. Ingen avgift.

Onsdagen den 25 september kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.  

Måndagen den 7 oktober kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska

Onsdagen den 30 oktober kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.

Måndagen 4 november kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska.

Onsdagen den 27 november kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.

Måndagen den 9  dec.  kl 18.30. Luciakaffe på Wessmanska.

År 2020
Måndagen den 13 januari kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska.

Onsdagen den 29 januari kl 18.30. Berättarafton på Bohusläns museum.


Programmen annonseras även på vår hemsida www.uddevallahembygd.se och på föreningens facebooksida.

Och förstås, spara detta programblad!!!

OBSERVERA ATT PROGRAM SOM ÄR SAMARRANGEMANG MED BOHUSLÄNS MUSEUM, SÅSOM BERÄTTARAFTON, ÅTERFINNS I BOHUSLÄNS MUSEUMS MÅNADSPROGRAM annonsering!Väl mött vid våra träffar!

Inga kommentarer: