2023-01-26

Följ med till Bornholm. Anmälan senast 8 februari.


Den 11 - 14 april åker vi till Bornholm. På bornholm finns det 250 "Svenskehus". De har levererats från Junohus i Uddevalla som en hjälp från Sverige sedan Ryssland bombade städerna Rönne och Nexö sönder och samman. Och det var efter att andra världskriget var slut. En tysk trupp var kvar på Bornholm och det var dem ryssarna ville åt.   ///