2023-02-27

Berättarkafé måndag den 6 mars

Öppet hus med berättarkafé blir den måndagen den 6 mars kl 14.00 i Wessmanska huset. Adressen är Södra vägen 7 eller Rävgiljan 1. Ja till och med Trappgatan 2 går bra.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!!   ///