2023-10-31

Berättarkafé måndagen den 6 november

Välkomna till ett nytt berättarkafé i Wessmanska huset på måndag den 6 november kl 14.00!

Vi berättar för varandra på olika teman om Uddevalla. Gunnar Klasson leder. Och så serveras det kaffe förstås.

ALLA VÄLKOMNA!!!   ///

Inga kommentarer: