2023-08-26

E-postadress?

Hej medlemmar!

Som ett led i att spara pengar funderar vi på om vi skulle kunna skicka ut medlemsinformation via e-post. Vi är såklart medvetna om att många inte har e-post men de som har vore vi väldigt tacksamma och ni kunde skicka in er adress till uddevalla.hembygdsforening@telia.com så inför vi den i medlemsregistret.

Tack för hjälpen!

Gunnar

Inga kommentarer: