2021-08-08

PROGRAM AUGUSTI 2021 TILL JANUARI 2022

PROGRAM FÖR UDDEVALLA HEMBYGDSFÖRENING AUGUSTI 2021 TILL

JANUARI 2022.

Tisdagen den 24 augusti. Kl 18.30 Årsmöte i Societetshuset på Gustafsberg.

Onsdagen den 25 augusti kl 18.30.  Stadsvandring, start Kungstorget. Avgift 20 kr.

Lördagen den 28 augusti kl 10.00. Städ- och reparationsdag på Wessmanska, välkomna!

Måndagen den 6 september kl 18.30. Öppet hus på Wessmanska.

Söndagen den 19 september kl 15.00. Vandring på Norra kyrkogården. Samling innanför huvudentrén. Avgift 20 kr.

Onsdagen den 29 september kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.  OBS. För närvarande får det vara högst 50 personer i publiken. Därför måste du beställa gratisbiljetter i Bohusläns museums reception.

Måndagen den 4 oktober kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska

Onsdagen den 27 oktober kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.

Måndagen 1 november kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska.

Onsdagen den 24 november kl 18.30 på Bohusläns museum. Berättarafton.

Måndagen den 13  dec.  kl 18.30. Luciakaffe på Wessmanska.


År 2022

Måndagen den 17 januari kl 14.00. Öppet hus på Wessmanska.

Onsdagen den 26 januari kl 18.30. Berättarafton på Bohusläns museum.

Programmen annonseras även på vår hemsida www.uddevallahembygd.se och på föreningens facebooksida.

OBSERVERA ATT PROGRAM SOM ÄR SAMARRANGEMANG MED BOHUSLÄNS MUSEUM, SÅSOM BERÄTTARAFTON, ÅTERFINNS I BOHUSLÄNS MUSEUMS MÅNADSPROGRAM annonsering!

 Väl mött vid våra träffar!

 S T Y R E L S E N


Inga kommentarer: